Dame

Oversiktskart over lokalet

Røyk/ute

Nødutgang

2 manns bord

4 manns bord

6 manns bord

Scenen

Herre

Nødutgang

Baren

Lyd

1

3

7

2

4

8

11

12

10

5

6

15

20

16

17

18

19

13 14

9

Inngang

Kjøkken