logo

Klimapolitikkens fallgruver – for de politiske partiene

8. Februar. 2023

19.00

Musikkstuen Påfyll

Klimapolitikkens fallgruver – for de politiske partiene

I anledning valgåret 2023 har vi invitert et bredt sammensatt panel til å diskutere de klimapolitiske fallgruvene for de politiske partiene.
 
Panel: Svein Tuastad, Rasmus Madsen Berg (Natur og Ungdom Rogaland), flere navn TBA.
 
Ordstyrer med debattoppspill: Klaus Mohn, professor i økonomi og rektor ved UiS.
 
Avsluttende kommentarer ved lokale klimapolitikere: John Peter Hernes (H) og TBA
 
Kveldens panel får, fra hvert sitt ståsted, i oppgave å peke ut og diskutere de mest problematiske fallgruvene i klimapolitikken i 2023, med et særskilt søkelys på høstens valg og de aktuelle klimasakene som preger den politiske debatten i disse dager. Et knippe «klimapolitikere» får avslutningsvis kommentere panelets funn, i dialog med panel og publikum. Hvilke potensielle fallgruver finnes rundt f eks finansieringen av klimatiltak, teknologisk usikkerhet, økonomiske konsekvenser for folk flest, livsstilvalg som klimatiltak, og de mange interessemotsetningene i klimadebatten? Hva må politikerne være obs på? Hvordan utforme klimapolitikk som monner, og som samtidig finner gjenklang og skaper pågangsmot både hos velgerne i form av «folk flest», samt i næringslivet og hos klima- og miljøorganisasjonene? Intet mindre er nemlig utfordringen for det politiske partiet som vil vinne kampen om både velgerne og klimaet! Etter at panelet har diskutert fram sine perspektiver, får vi avsluttende kommentarer fra et lite knippe «klimapolitikere», samt spørsmål fra salen.
Facebook
Følg oss på