logo

Pubkirka

Søndag 8. oktober kl. 19.00
 
Velkommen til Pubkirka IMI Stavanger!
Vi starter opp allerede 20. august 2023 med arrangementet “Salmer på pøbb”, og fortsetter med Pubkirka og “Sanger fra Salmeboka” utover høsten.
Målet er et lavterskel-gudstjenestetilbud ute på byen. Derfor velger vi en litt enklere form enn det man finner i en vanlig gudstjeneste i Den norske kirke, og en litt kortere gudstjeneste enn den man får i hovedkirken til IMI. Vi håper at avslappede rammer på pub vil skape en god opplevelse for dem som kommer.
Pubkirka holder til i «Musikkstuen Påfyll» i Kirkegata 36 i andre etasje.
Dørene åpner kl.18.00
Det vil være billettsalg til arrangementene “Sanger fra Salmeboka”.
Pubkirka er gratis, men da dette er et “annerledes og intimt” lokale vil det antakelig bli en enkel forhåndsregistrering.
Facebook
Følg oss på