logo

Salgsvilkår

Salgsvilkår for Publikumsmedlem hos Musikkstuen Påfyll

Innledning

Dette kjøpet er regulert av de nedenstående standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett. Forbrukerkjøp over internett reguleres hovedsakelig av avtaleloven, forbrukerkjøpsloven, markedsføringsloven, angrerettloven og ehandelsloven, og disse lovene gir forbrukeren ufravikelige rettigheter. Lovene er tilgjengelig på www.lovdata.no. Vilkårene i denne avtalen skal ikke forstås som noen begrensning i de lovbestemte rettighetene, men oppstiller partenes viktigste rettigheter og plikter for handelen.

1. Avtalen

Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom opplysningene, går det som særskilt er avtalt mellom partene foran, så fremt det ikke strider mot ufravikelig lovgivning.

Avtalen vil i tillegg bli utfylt av relevante lovbestemmelser som regulerer kjøp av varer mellom næringsdrivende og forbrukere.

2. Partene

Selger er Musikkstuen as, Kirkegata 36, 4006 Stavanger, org.nr. 922 159 386, og betegnes i det følgende som selger/selgeren.

Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som kjøper/kjøperen.

3. Betaling

For aktivt medlemskap må kjøperen betale selgeren en medlemskontingent, også omtalt som “varen”. Selgeren kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra selgeren til kjøperen.

Kjøper betaler via Vipps eller kortbetaling, hvor man følger instruksjonene.

Varen er et abonnement med 12 måneders varighet, og kjøper vil bli varslet om fornying av medlemskapet i rimelig tid før det utgår. Betaling av fornyelsen gjøres via Vipps eller kortbetaling.

4. Oppsigelse av avtalen

Kjøper kan avslutte medlemskapet ved å logge inn på Min side eller ta kontakt på admin@musikkstuen.no..

5. Angrerett

Det er i utgangspunktet ingen kontraktsmessig og finansiell angrerett på medlemskapet. Kjøper kan imidlertid melde seg ut i henhold til pkt. 4.

6. Personvernerklæring:

Ved betaling av medlemskap, brukes dine opplysninger til å registrere deg som medlem i vårt system. Musikkstuen AS behandler ikke sensitive opplysninger i sitt register.

Musikkstuen AS er underlagt lov om behandling av personopplysninger. Personopplysninger innhentes, behandles og oppbevares i henhold til denne. Vi innhenter og behandler kun personopplysning du oppgir til oss, og som er nødvendige for at vi skal kunne registrere deg som et medlem.

Du har i henhold til personopplysningsloven innsynsrett med hensyn til personopplysninger som gjelder deg. Du kan til enhver tid kontakte oss og be om rettelser hvis du mener informasjonen vi har om deg ikke er korrekt eller mangelfull. Dersom du har spørsmål om personopplysninger knyttet til deg, eller ønsker å gjøre bruk av dine rettigheter til retting, sperring, sletting, etc. etter personopplysningsloven, kan du kontakte oss ved admin@musikkstuen.no.

7. Reklamasjon

Hvis det skulle være noe å reklamere eller klage på kan kjøper ta kontakt via admin@musikkstuen.no eller +47 918 67 628.