logo

Våre samarbeidspartnere

Stavanger Bluesclub

Stavanger BluesClub holder sine ukentlige konserter hver tirsdag kl. 20:30 på Påfyll i Stavanger. Klubben presenterer lokale, nasjonale og internasjonale bluesartister og band på sine klubbkvelder.

Stavanger BluesClub har som formål å fremme blues og beslektede musikkformer i Stavanger. Og søker gjennom våre faste klubbkvelder, samt diverse andre konserter og arrangementer å skape en hyggelig sosial- musikalsk plattform. Klubben har en stabil og fast stamme av klubbmedlemmer, men har alltid plass til flere.

www.facebook.com/StavangerBluesClub

Pubkirka
Imi Stavanger

Pubkirka IMI Stavanger starter opp 20. august 2023. Vi ønsker at dette skal være et lavterskel-gudstjenestetilbud ute på byen. Derfor velger vi en litt enklere form enn det man finner i en vanlig gudstjeneste i Den norske kirke, og en litt kortere gudstjeneste enn den man får i hovedkirken til IMI. Vi håper at avslappede rammer på pub vil skape en god opplevelse for dem som kommer.

Dørene åpner klokken 18.00 og gudstjeneste eller salmekonsert starter kl. 19.00. Etterpå blir det god tid til å henge sammen, diskutere tro og vitenskap eller komme med spørsmål og synspunkt på alt som handler om den kristne tro. Det er også mulig å bli bedt for, for dem som ønsker det.

Med oss til «the grand opening» har vi Lewi Bergrud med band, som i over et år har holdt salmekonserter på pub i Oslo. Dette blir storveis!

https://www.facebook.com/profile.php?id=100092865945762

Stavanger Vise & Lyrikklubb

Hva har Thomas Dybdahl og Susanne Sundfør til felles?

De har begge opptrådt på Åpen Scene i Viseklubben lenge før de var kjente artister! Nå er det viktig å understreke at terskelen er lav. Den som føler for å fremføre tekst eller musikk kan gjøre det – både uerfarne og rutinerte artister stiller opp på dette. Fint både for deg som vil teste nytt materiale og for deg som vil prøve å fremføre noe for første gang. Din egen vri på en ”coverlåt” er også velkommen!

https://www.facebook.com/groups/330654067033225

KÅKÅ Kverulantkatedralen

Stiftelsen KÅKÅ kverulantkatedralen i Stavanger er en frittstående plattform for meningsbrytning om samtidens viktigste problemstillinger. KÅKÅ skal skape og styrke offentligheten. Arrangerer blant annet den årlige økonomifestivalen KÅKÅnomics.

KÅKÅ arrangerer blant annet temauker og frittstående debatter og opplysende kulturarrangement, og samarbeider med formålsnære aktører som Kapittelfestivalen, Schizofrenidagene, Forskningsdagene, m.fl. Gjennom arrangement, debatter og samtaler ønsker KÅKÅ å skape engasjement for kunstneriske uttrykk, kulturelle dilemma og samfunnsspørsmål av alle slag. KÅKÅ skal være en viktig plattform og møteplass for alle som har interesse for kunst-, kultur- og samfunnsdebatt. Våre motto: Ingen by er bedre enn sin egen offentlighet! Den gode kverulanten styrker uenighetsfellesskapet!

www.facebook.com/kverulantkatedralen